siriwessel.dk

Jeg har fokus på dine livsstrategier

Fungerer de eller skal de forandres ?

Velkommen til!

Jeg hedder Lise Liv Skovgaard. Jeg sidder i klinikken i Hellerup. Jeg har psykologsamtaler, gruppeforløb og jeg tilbyder online samtaleforløb.

Jeg er uddannet psykolog, Cand.Psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.
 
Jeg har arbejdet i 20 år med forståelsen af os selv som mennesker og mekanismer i menneskelige relationer. Først som underviser i filosofi, pædagogik og psykologi for undervisere og senere i klinisk praksis som psykolog.
 
Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at forstå sig selv og de strategier, som de bruger i deres liv – både de hensigtsmæssige og de uhensigtsmæssige.
 
For mig er det en vigtig opgave som psykolog, at du får øje på dine egne handlemåder, værdier og livsstrategier i et trygt rum. Når det sker, kan du som menneske beslutte, hvad der skal ske med din nye viden og erkendelse.
 
I terapiforløb ved mig, arbejder jeg praksisorienteret. Det betyder, at jeg arbejder med konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din hverdag.
 
Det er forskelligt, hvilke ting der skal arbejdes med i et psykologforløb. For nogle er det erkendelse og måske forandring. For andre er det måske, at lære at leve med det der er og opdage, hvad der virker, så du kan gøre mere af det.

Målet ved et psykologforløb er, at påvirke ét område af dit liv, så du kan opleve, at det har indflydelse på alle områder i dit liv.

Jeg har særlig erfaring med:

 • Stress og udbrændthed
 • ADHD/ADD, herunder sendiagnostisering
 • Autisme
 • Angst
 • Høj begavelse og de særlige udfordringer der kan være hermed
 • Præstationsangst hos kunstnere og performere
 • Nervøsitet og præstationsangst
 • Pårørende til kronisk syge
 • Sorg og tab

I psykologsamtalerne anvender jeg en integrativ tilgang, som kombinerer flere terapeutiske retninger.

Teoretisk er jeg stærkt funderet inden for:

 • De nyere kognitive terapier herunder den metakognitive forståelse (En neuropsykologisk forståelse af vores håndertingsmuligheder funderet i en forståelse af hjernen)
 • Eksistentiel terapi (Spørgsmål til livets mening og udfoldelse)
 • Mentaliseringsbaseret terapi (Evnen til at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande, som følelser, tanker, behov, mål og grunde)
 • Jeg holder mig opdateret med fast supervision og efteruddannelse

Jeg ser frem til at møde dig.

De bedste hilsner

Lise Liv Skovgaard