siriwessel.dk

Jeg tilbyder udredning for ADD/ADHD,  forældrerådgivning og samtaler med børn

Jeg hedder Karen Riber. Jeg sidder i klinikken i Hellerup.

Jeg er uddannet Cand.Pæd.Psych. Jeg er autoriseret psykolog og klinisk specialist.

I omkring 20 år har jeg arbejdet i psykiatrien, på behandlingsskoler, specialskoler og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, derfor har jeg en bred og velfunderet terapeutisk erfaring med samtaleforløb med børn, unge og voksne med diagnoser og problemstillinger såsom ADHD, angst, høj begavelse, depression, tilknytning eller autisme. Jeg har også stor erfaring med rådgivende forløb med forældre til børn og unge med diagnoser.

Jeg superviserer forskellige faggrupper bl.a. har jeg superviseret lærere, pædagoger og personale på behandlingsskoler og specialskoler. Fokus i supervision kan være på analyser og vejledning vedrørende læringsmiljø og behandlingstilgange til børn og unge med psykiatriske diagnoser såsom ADHD, Autisme, OCD, dårlig begavelse eller høj begavelse.

I mit virke som klinisk psykolog har jeg altid haft stor interesse i testning og udredning. Jeg har på denne baggrund erfaring med både kognitiv testning og diagnostik. Jeg fokuserer ikke kun på diagnoser og symptomer i mit møde med dig. For mig er det vigtigt, at en udredning ses i sammenhæng med din livshistorie og de omstændigheder som du aktuelt befinder dig i.

I psykologklinikken i Hellerup tilbyder jeg udredningsforløb til dig, der overvejer om du har ADD eller ADHD.

Et udredningsforløb består af:

  • Anamnese optag
  • Generel diagnostisk screening. Dette sikrer dig en grundig udredning, så du kan være sikker på, at dine udfordringer skyldes ADHD/ADD
  • Specifikt screening for ADHD/ADD med DIVA 5
  • Tilbagemelding til dig
  • Skriftlig udredningsrapport, som du kan tage med til din psykiater

En udredningsforløb indebærer, at du skal sætte 3-4 timer af til samtaler. For at det kan blive den bedste udredning vil jeg opfordre dig til, at du tager en pårørende med til samtalen, når vi skal lave den diagnostiske udredning for ADHD/ADD med DIVA. Ved nogle udredninger kan det også være relevant med kognitiv testning for fx begavelse.

I psykologklinikken i Hellerup tilbyder jeg dertil psykologsamtaler og forældrerådgivning til forældre med børn og unge med høj begavelse, ADHD, autisme eller andre psykiske udfordringer.

Mine specialeområder er:

  • Udredning for ADD/ADHD
  • Kognitiv testning
  • Twice exceptional (2e)
  • Psykologsamtaler med personer med ADHD, autisme, høj begavelse, angst, OCD, depression, 
  • Forældrerådgivning

I psykologsamtalerne arbejder jeg med konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og prøve af. Jeg er opmærksom på dine behov. Et psykologforløb ved mig vil være fokuseret på det eller de mål, som du har stillet. I et psykologforløb vil jeg løbende vende tilbage til det/de mål, som du satte i starten af forløbet, for at sikre at vi arbejder med det du ønsker.

De bedste hilsner

Karen Riber

Flere psykologer

Siri Wessel Wetlesen Specialpsykolog

Jeg hedder Siri. Jeg er uddannet Specialpsykolog, Specialist i psykoterapi og Supervisorgodkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg har stiftet klinikken Minterapi i 2017. Jeg arbejder for et bedre kendskab til god psykologbehandling af personer med neurodivergente hjerne.

Lise Liv Skovgaard Aut. Psykolog

Jeg hedder Lise Liv Skovgaard. Jeg er uddannet psykolog, Cand.Psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har arbejdet i 20 år med forståelsen af os selv som mennesker og mekanismer i menneskelige

Mathilde Nedergaard Fick Psykolog

Jeg hedder Mathilde. Jeg er uddannet psykolog, Cand.Psych. fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet i mere end 18 år med erhvervspsykologi herunder effektiv kommunikation, konflikthåndtering, Lean, agilitet, ledelsesstruktur, erhvervscoaching.