Minterapi.dk

Drømmeliv!

Velkommen til!

Jeg vil give dig to brugbare tips til, hvordan du kommer tættere på dit drømmeliv.

Din hjerne har en slette funktion, hvor du kan ændre på dine sandheder. I din hjerne er der altså installeret en funktion der gør det muligt at træne den. 

– Du kan træne din hjerne til at lære nyt

– Du kan træne den til at glemme

Lige nu tænker du måske “nej det kan ikke passe. Alt det smertefulde jeg har med mig, kan jeg aldrig glemme”.

Forestil dig en verden, hvor det smertefulde du har oplevet, dukker op, men ikke gør lige så ondt som du oplever lige nu at det gør?

Motorvejen

De neurale forbindelser i din hjerne udgør en motorvej. De sammenkobler dine erindringer, følelser og tanker hvert eneste sekund. En duft kan udløse en erindring og en emotion, nogle gange er vi ikke engang klar over erindringen, men mærker blot følelsen som duften giver os.

Forestil dig, at du kører på motorvejen, hvordan du skifter spor – fra at ligge i det langsomme nødspor med masser af dårlige minder til at ligge i ydersporet med nye indtryk og fuld fart på.

I den vognbane som du ligger i bliver forbindelsen i hjernen stærkere. Den bliver styrket af at du kører i dette spor. Du udvikler flere neurale forbindelser og der fremkommer en gliaproces, hvor de neurale forbindelser du anvender bliver hurtigere. Jo mere du bruger den neurale forbindelse – eller vognbane – jo stærkere bliver forbindelsen og jo lettere bliver det at komme over i den vognbane og drøne derudad.

Gliaceller

Hjernen har to hjælperedskaber. Nogle gliaceller er med til at forstærke forbindelsen, hvor andre micro-gliaceller er med til at rydde op i hjernens forbindelser. Gliacellerne fremmer og styrker forbindelser og hjælper dig fx til at blive bedre til at køre din bil. Micro-gliacellerne lukker hullerne i vejen, som du bliver ved med at falde ned i, så der bliver mere plads i hjernen til at lære nyt.

Oprydning

Har du nogensinde oplevet at din hjerne bare er fuld og ikke kan rumme mere information? Måske når du er startet på et nyt job eller er i gang med et vanskeligt projekt. Når du lærer nye ting, opbygger din hjerne nye neurale forbindelser, men de er ineffektive og kun midlertidige, derfor skal du bruge mere energi på at holde gang i disse nye neurale processer – eller spor – i din hjerne. Din hjerne er samtidig i gang med at rydde op, så den bliver mere effektiv. Noget af denne oprydning sker når du sover.

Din hjerne rydder op i sig selv – lapper huller – når du sover. Har du oplevet at vågne efter en god nats søvn og føle dig helt klar i hjernen? Det er fordi din hjerne har været effektiv til at rydde op om natten. Så du vågner og der er igen plads til ny information i din hjerne.

Tip 1: Powernaps og mindfulness

Første tip er at få lagt små powernaps á 10-20 minutters varighed eller mindfulness-øvelser ind i din dagligdag. Du kan finde en mindfullness-øvelse på min hjemmeside, som tager under 5 minutter. Gør det let for dig selv og vælg nogle tidspunkter, hvor du har 5-10 minutters ro i din dagligdag. Det kan være på vej i toget til arbejde, eller at du bruger 10 minutter af frokostpausen på en øvelse. Sørg for at det er samme tid på dagen og gør det til en rutine. Vores hjerne er nemlig doven og vil hurtigt falde tilbage til sine gamle rutiner. Så for at dette skal virke, skal du aktivt vælge at gøre det og finde tid til det. Til gengæld vil jeg garantere, at du vil opleve et dagligt større overskud.

Små powernaps og korte mindfulness-øvelser kan hjælpe din hjerne til at rydde op i sig selv, selv hvis du ikke kommer ned i den dybe søvn (REM søvnen). De giver så at sige din hjerne en pause, så den kan få tid til at rydde op.

Tip 2: Fokuser på det gode

Det andet tip er, at du skal være bevidst om det du tænker på. Du har rent faktisk noget kontrol over, hvad det er din hjerne skal slette, når du sover. Det er de synaptiske forbindelser du ikke anvender, som din hjerne vil slette. De forbindelser som du bruger i løbet af dagen bliver styrket og huskes derfor bedre. Tænker du igen og igen over de dårlige oplevelser du har haft, vil forbindelsen i hjernen blive styrket. Ligeledes hvis du går og retter din opmærksomhed mod alt det som andre mennesker gør imod dig, så er det den information, som vil lagres i din hjerne.

Fokuserer du i stedet på de gode ting som sker i dit liv, så vil din hjerne bruge sin tid på at rydde det andet væk i din hjerne og styrke de forbindelser om alt det gode der sker i dit liv.

Det lyder måske simpelt, men det er det ikke. Det kræver et aktivt valg. I starten kræver det ofte at du bliver guidet til at holde fast i de gode nye neurale forbindelser, som du har skabt.

Tilbagefald

Nogle gange bliver det vognspor vi er i lukket, så vi må finde andre veje til at komme dertil, hvor vi gerne vil. Det kan være, at vi i en periode må kører i nødsporet indtil det igen er muligt at komme ud i overhalingssporet.

Har du lyst til at få flere inspirerende artikler, så tjek vores hjemmeside ud, eller meld dig til vores mail-liste og start din vej mod forandring! Du kan også booke en tid til samtale på 30911771 eller vores sikre e-mail terapi@minterapi.dk

De bedste hilsner

Psykolog Siri Wessel Wetlesen

Specialpsykolog i Psykiatri, Stressbehandling, Angst, Depression, ADHD, Autisme og Behandling af Personlighedsforstyrrelser.

Psykologklinik nær København, i hjertet af Hellerup og i Nordsjælland, Hornbæk

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top